احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی فتوولتائیک

احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی فتوولتائیک

ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی استان سمنان

ویژگی اول پروژه