دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی

زمینه ارائه خدمات در دپارتمان حقوقی به شرح ذیل است :

ارائه خدمات حقوقی اعم از حل اختلاف در قرارداد های کاری، امور ورثه و ...

پروژه های انجام شده