دپارتمان ثبت و دارایی

  • خانه
  • دپارتمان ثبت و دارایی

دپارتمان ثبت و دارایی

زمینه ارائه خدمات در دپارتمان ثبت و دارایی به شرح ذیل است :

پیگیری مجورات و اخذ مصوبات، امور ثبتی مربوط به اسناد و ثبت شرکت ها و ...

رزومه دپارتمان ثبت و دارایی

شهر پارسیان مطالعات پروژه

رزومه دپارتمان ثبت و دارایی

می توانید رزومه دپارتمان ثبت و دارایی گروه شهر پارسیان را در این جا مطالعه کنید. برخی از موارد به صورت تیتر وار در این بخش گنجانده شده است که از نظر می گذرانید.
کارگزار کارگروه توافق و آزاد سازی پروژه های شهرداری منطقه ثامن و شرکت عمران و مسکن سازان ثامن شهر مشهد مقدس
کارگزار کارگروه توافق و آزاد املاک واقع در شهرداری منطقه8 ( خیابان بهار)
کارگزار کارگروه توافق و آزاد سازی املاک واقع در شهرداری منطقه 4 ( بلوار شهید آوینی و حسینی محراب و فروزانفر )
کارگزار کارگروه توافق و آزاد سازی پروژه خیابان حرّ عاملی
کارگزاراداره خزانه داری شهرداری مشهد جهت اخذ اسناد مالکیتی متعلق به شهرداری
کارگزار کارگروه توافق و آزاد سازی پروژه های خیابان گلریز و دانش منطقه 10
مسئول کارگروه خرید پروژه های قطاع 4-3-2-1 (امید، قدس، ونک، بهار، مجید، مدینه الرضا و ... )همکار موسسه دادگران شرق
مدیرکارگروه توافق پروژه هشت آباد و محور صاحب الزمان (عج) طرح بزرگ میدان شهداء در شرکت آرمان اندیشان پاژ
مدیر دفتر خرید املاک قطاع 4 بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) در شرکت آرمان اندیشان پاژ
مسئول خرید املاک پروژه های خلیل ، شایسته ، نادر ، یاسین و مهیا در شرکت ایده های نوین
مسئول کار گروه خرید املاک پروژه عرفان (ساران گستر عرفان )
نماینده سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در کلیه مناطق جهت اخذ اسناد املاک فاقد سند

پروژه های انجام شده